Oblitus: Rise of the Forgotten

Bielsko-Biała. Aljović Adam

Niemcy, grudzień 1944 roku. Amerykańscy żołnierze z 29 Dywizji Piechoty, w której służyło wielu żołnierzy polskiego pochodzenia, rozpoczynają atak na farmę GutHasenfeld.