2019. Planujemy

W roku 2019 nie odbędzie się edycja imprezy filmowej.

Zakładamy zrealizować 16. Przegląd Filmów Amatorskich  roku 2020.

Przyczyną są warunki lokalowe i organizacyjne.

Zapraszamy za rok.