Łapa 2018. 15. Przegląd Filmów Amatorskich

Pan Charon

Żegliński Mateusz. Szczecin

Grzegorz jest wałbrzyskim grabarzem. W jego życiu sacrum miesza się z profanum. Oto filmowy portret z elementami czarnej komedii, który przedstawia jeden dzień z pracy grabarza.