wywiad

wywiad

Poznań Małgorzata Choczaj

Ambitna studentka dziennikarstwa ubiega się o pracę w wysokonakładowym dzienniku. Warunkiem przyjęcia jest przeprowadzenie interesującego wywiadu. Idealnym kandydatem wydaje się młody pisarz, którego pierwsza powieść spotkała się z powszechnym uznaniem zarówno zarówno krytyków jak i czytelników. Jednak nieoczekiwanie nie pojawia się na umówionym spotkaniu.