Wolontariat

Krzysztof Kasperek.  Kock

Działanie młodej grupy wolontariackiej, która pomaga starszym osobom z DPS w Kocku. Każdy człowiek może być aniołem dla drugiego.