Rembolo

rembolo, 11. przegląd filmów amatorskich

Łomianki Bohdan Kezik

Film na pamiątkę muzyka i kompozytora Stefana Rembowskiego. To mój kolega i współpracownik. Kierował muzycznie teatrem Syrena w Warszawie przez 40 lat. Akompaniator i sąsiad Adolfa Dymszy.