Łapa 2018. 15. Przegląd Filmów Amatorskich

Photo Shock

Kida Marek. Elblag

Opis: Młody Fotograf wychodzi na wieczorny spacer do lasu i na drodze staje mu tajemnicza postać…

Reżyseria: Marek Kida
Postacie:
Fotograf: Przemysław Jocz
Zamaskowana Postać: Marek Kida

Muzyka: Kevin MacLeod (YouTube Audio Library) No Copyright Music