naganowskiego 9/2

naganowskiego 9/2

Warszawa Zielonka Emilia Julita

Naganowskiego 9/2 to historia pary bohaterów opowiadana z perspektywy niezależnego obserwatora.
Fabuła skupia się na życiu codziennym bohaterów kontemplując piękno dnia zwyczajnego.
Utwory muzyczne na licencji CC3.0 Frozen Silence(Memories, Dream of Butterfly, Loneliess, Forgotten, Midwives)