męskie zabawy

męskie zabawy

Poznań Dominik Cygalski

Męskie zabawy to opowieść o konflikcie zbrojnym pomiędzy dwiema wrogimi armiami. Dowodzący nimi generałowie to nieodpowiedzialni ludzie, dla których wojna jest jedynie zabawą, a żołnierzy można traktować jak zabawki. Dopóki będzie istnieć powód do walki, dopóty będzie trwać wojna.