Lubi nie lubi

Julia Polkowska. Białystok

Z pozoru zwykłe obrazy mogą budzić skrajnie odmienne skojarzenia. Tak pewna dwubiegunowość zdarzeń.