Kotlina Kłodzka

Oskar Ślazyk. Szczytna

Film prezentuje zabytki ziemi kłodzkiej, znajdujące się w Dusznikach, Szczytnej, Kłodzku, jak i przyrodę tego regionu.