Karma

Karma.

Wrocław Dominik Krawczyk

Czy telewizja, radio, prasa przedstawiają, prawdziwy obraz rzeczywistości?. Bohterka poprzez wybór drogi życiowej wymyka się prostym racjonalizacjom zła.