I tak my go chowali

I tak my go chowali

Białystok Tomasz Wiśniewski

O swoim skomplikowanym i zwykłym zarazem życiu opowiada Regina Drozdowska
z małej wsi Zalesiany koło Niewodnicy. W czasie okupacji ukrywała młodego Żyda, a potem wyszła za niego za mąż.