Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić

Gdy przyjdzie mi ten śwait porzucić Buława Mateusz

Bydgoszcz Buława Mateusz

Film dokumentuje niełatwą, wymagającą niekiedy żelaznych nerwów codzienność pracowników zakładu pogrzbowego, którzy muszą życiowe dramaty swoich klientów godzić z bezduszną, lecz konieczną biurokracją.