EVIVA L’ARTE

Siemianowice Śląskie Rafał Kulpa

Związek kobiety i mężczyzny pragnący zaistnieć. Bohaterowie nie zauważają jednak, że sława pochłania ich bez reszty.