Łapa 2018. 15. Przegląd Filmów Amatorskich

Europa

Horbów Łukasz. Warszawa

Swoją pracą neguję świat nieustannie bombardowany serią programów informacyjnych oraz tzw. Fake news szerzonych w przestrzeni wirtualnej. Zacieranie granic pomiędzy kłamstwem oraz prawdą wprowadza niepokój i chaos w społeczeństwie,
wprowadzając jednostkę w poczucie manipulacji i zagubienia. Opierając się na kilkukrotnie wykorzystywanym już w sztuce tekście Anatola Sterna Europa z 1929 roku staram się oddać stan jednostki konfrontowanej rzeczywistością newsów. Poprzez
wykorzystanie generatora mowy przenoszę futurystyczny tekst do przestrzeni wirtualnej. Tłem dla manifestu są nałożone na siebie ścieżki nagrań audio z serwisów informacyjnych z różnych państw świata. Ilość komunikatów zlewa się ze sobą tworząc nieprzyjemny i narastający szum, który w kulminacji przeradza się w nieznośny hałas. Przez złożone w ten sposób strzępki wypowiedzi przebija się monolog komputerowy wybrzmiewający tekst Europy, prowadząc ku bezwładnemu wyliczeniu, bez hierarchii, bez wyboru. Tekst ten, choć był już źródłem inspiracji dla kilku realizacji (fotomontaże Mieczysława Szczuki, film Franciszki i Stefana Themersonów oraz pracy Akademia Ruchu) pozostaje wciąż aktualny, co podkreślam przez wykorzystanie nowych form przekazu.