Cofnąć czas na Karskiego

Kamil Adam Janko. Tychy 2016

Czy historia losów bohatera wojennego jest w stanie wpłynąć na życie teraźniejszego nastolatka? Przedstawiamy pierwszy rozdział
historii o odkrywaniu samego siebie pod wpływem przeszłości.