Animowane obyczaje

Animowane obyczaje Dąbrowa Białostocka Narel Anna

Dąbrowa Białostocka Narel Anna

Animacja inspirowana tradycyjną podlaską tkaniną dwuosnowową. Opisuje prace i obrzędy wykonywane na podlaskiej wsi w przestrzeni czterech i pół roku