analfabetyzm

analfabetyzm

Warszawa Ada Karczmarczyk

Lekcja językowa, lektor tłumaczy dialogi. Jedzenie wypadające z ust modyfikuje, zniekształca mowę, sens wypowiedzi zupełnie traci znaczenie. Film o bombie informacyjnej.