Amnestia

Jakub Makowski. Warszawa

Amnestia ustanowiona przez władze komunistycznej Polski staje się powodem osobistych dylematów członków powojennego podziemia niepodległościowego.