12 miesięcy słońca

Barański Michał. Lublin

Druga cześć dyptyku Bishan porusza jeden z najistotniejszych problemów Etiopii. Woda pitna jest jedną z najcenniejszych rzeczy dla lokalnych społeczności.